Darmowa dostawa
Darmowa dostawa kurierska zamówionych produktów obowiązuje dla kwoty zakupów powyżej 200zł.

Polityka prywatności, przetwarzanie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI W B2B WOJCIECH BALCEREK

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 992 z późn. zm.) jest B2B Wojciech Balcerek, z siedzibą: ul. Unisławska 9, 85-567 Bydgoszcz, Biuro handlowe: ul Kordeckiego 12A, 85-225 Bydgoszcz, NIP: 562-103-67-06, REGON: 340618320 – dalej „B2B“.

2. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.b2b-tech.pl (dalej „witryna“), w szczególności  klientów B2B, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej lub na adres e-mail: biuro@b2b-tech.pl. (dalej „klient”).

3. B2B działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

II. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

1.1. Dane dostarczone przez klientów – za ich zgodą. Przetwarzamy dane osobowe klientów B2B. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas zapytania złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie lub w procesie zamówienia.

1.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres zatrudnienia lub notatka o możliwych terminach dostawy.

2.1. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów, B2B na swojej witrynie wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer B2B na komputerze klienta. Tą informację serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia się z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych klienta ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

2.2. Na witrynie B2B technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi odwiedzający witrynę jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

2.3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności witryny B2B oraz do administracji serwerem i są dostępne wyłącznie dla B2B.

3. B2B nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu religijnym, itp.

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Aby przetworzyć zamówienie, aby wypełnić umowę między B2B a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od złożenia zapytania w formularzu kontaktowym na witrynie, przetwarzania zamówienia, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów.

2. Aby zaoferować naszym klientom produkty w postaci przekazów handlowych B2B wykorzystuje pocztę elektroniczną. Korzystając z formularza kontaktowego udzielają Państwo zgody B2B na przetwarzanie danych osobowych. Państwa zgoda jest uprzednia, wyraźna, dobrowolna, a jej fakt wyrażenia zostaje udokumentowany przez administratora.

3. Dla lepszego ukierunkowania reklamy i promocji B2B używa plików cookies dla odwiedzających witrynę. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Klienta na wykorzystanie odpowiednich plików cookie. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Dzięki temu B2B ma dostęp do statystyki, analiz i raportów na temat zachowań klientów witryny. Na tej podstawie możliwe jest lepsze ukierunkowanie reklamy lub dostosowanie zawartości strony internetowej, aby to, co naprawdę Państwa interesuje, zostało lepiej dopasowane. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane.

4. B2B gromadzi również dane osobowe swoich pracowników.

5. Wykaz zbiorów danych osobowych, które funkcjonują w B2B stanowi załącznik Nr 1 do Zasad.

IV. ODWOŁANIE ZGODY I ANULOWANIE WYSYŁANIA
WIADOMOŚCI HANDLOWYCH

1. Komunikacja biznesowa. Klienci B2B mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez:

  • wysłanie informacji o niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w  formularzu kontaktowym na witrynie www.b2b-tech.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@b2b-tech.pl

2. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączą Państwo przechowywanie plików cookies B2B, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie.

V. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH?

1. Dane osobowe są przetwarzane przez B2B i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych  są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z B2B.

2. Administrator B2B, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty. Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe dla B2B czyni to w celach i w sposób określony przez B2B. Jeśli Państwa zgoda jest wymagana do przetwarzania, przekazujemy dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

  • Biuro rachunkowe – powierzane mu przetwarzanie danych osobowych odbywa się w takim zakresie, w jakim biuro ma wgląd do danych klientów lub pracowników B2B. Są to zbiory faktur oraz dokumentacja pracownicza.
  • Firma informatyczna – powierzane mu przetwarzanie danych osobowych odbywa się w takim zakresie, w jakim biuro ma wgląd do danych klientów lub pracowników B2B. Są to zbiory poczty elektronicznej.
  • Firmy kurierskie (zapewnienie dystrybucji towarów) Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

VI. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

1. B2B przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów. Zgodnie z prawem, B2B zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.

2. Wiadomości biznesowe są wysyłane do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na ich przesyłanie. Klientom będą wysyłane komunikaty handlowe, dopóki nie nastąpi zakończenie ich przyjmowania lub nie dojdzie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez B2B przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookies w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

4. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza określone terminy przez B2B, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych mających zastosowanie do B2B.

VII. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z B2B i poprosić o:

  • Informacje dotyczące danych osobowych B2B, tj. procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza B2B. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w niniejszych Zasadach.
  • Dostęp do danych, które dostarczono do B2B, podczas korzystania z formularza kontaktowego lub podczas tworzenia zamówienia. B2B powinno potwierdzić, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane i ostatecznie zostaną udostępnione innym podmiotom używającym.
  • Korektę danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. Tylko w przypadku aktualnych informacji B2B może prawidłowo obsłużyć Twoje zamówienie.
  • Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczone przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli już B2B nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych. Spełniając te warunki, B2B w całości lub częściowo usunie Twoje dane.
  • Przeniesienie automatycznie przetworzonych danych osobowych uzyskanych na podstawie Państwa zgody na rzecz innego podmiotu, któremu przekazuje B2B dane osobowe w powszechnie stosowanym formacie.

2. Dalej klienci B2B mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wysyłania komunikatów biznesowych lub oceny preferencji zakupowych, w konsekwencji którego B2B natychmiast zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

1. B2B dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z niniejszymi Zasadami. B2B kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych w celu ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. Bezpieczeństwo danych osobowych jest regularnie testowane przez B2B, które stale ulepsza ochronę w tym zakresie.

IX. KONTAKT

1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z B2B poprzez pocztę elektroniczną: biuro@b2b-tech.pl lub pod numerem telefonu: +48 52/551 98 74.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Zasady te wchodzą w życie z dniem 25.05.2018.

Załącznik Nr 1
Wykaz zbiorów danych osobowych

Lp.Zbiór danychProgram / wersja papierowaLokalizacja bazy danychMiejsce przetwarzania danych
1.Zbiór zamówieńZbiór dokumentówKomputer stacjonarny/laptop – serwer
Szafa z dokumentami
Biuro handlowe B2B
2.Zbiór umówZbiór dokumentówSzafa z dokumentamiBiuro handlowe B2B
Biuro Rachunkowe
3.Zbiór fakturZbiór dokumentówKomputer stacjonarny/laptop – serwer
Szafa z dokumentami
Biuro handlowe B2B
Biuro Rachunkowe
4.Zbiór danych pracownikówTeczki osoboweSzafa z dokumentamiBiuro Rachunkowe